Skäktestol

  • Objektnummer: 69
  • Objektbeskrivning: Skäktestol även kallad Linbråka
  • Tillverkningsår: 1930
  • Fabrikat:
  • Mått: 100x70 cm
  • Användningsplats: Bondgård
  • Fyndplats: Mylinge Östra Harg
  • Ägare: Roland Jendeberg