Skylt

  • Objektnummer: 57
  • Objektbeskrivning: Emaljerad plåt
  • Tillverkningsår: 1930
  • Fabrikat:
  • Mått: 35x11 cm
  • Användningsplats:
  • Fyndplats: Grimsberg Östra Harg
  • Ägare: Roland Jendeberg