Trätving

  • Objektnummer: 33
  • Objektbeskrivning: Tving för pressa samman ytor ex vid limning
  • Tillverkningsår: 1920
  • Fabrikat:
  • Mått: 36 x 4cm
  • Användningsplats: Västerby, Hällestad
  • Fyndplats: Västerby Hällestad
  • Ägare: Roland Jendeberg