Uthuslås

  • Objektnummer: 41
  • Objektbeskrivning:
  • Tillverkningsår: 1910
  • Fabrikat:
  • Mått: 20 x 12cm
  • Användningsplats: Uthus
  • Fyndplats: Grimsberg Östra Harg
  • Ägare: Roland Jendeberg