Näsby skola

Husets placering

Huset låg mellan Näsby ladugård och vägen mot Skälv. Det var 1878 som man styckade av jord från Näsby Säteri och skapade en plats att bygga en skola på.

karta från avstyckningshandlingarna 1878

Markaffären genomfördes genom att ett jordbyte ingicks. I utbyte mot marken för den nya skolan bytte Rystad församling bort den mark man hade på utmarken till Näsby. Det var den mark som fungerat som komminister boställe för Näsby präst innan han fick en egen gård inne i Bärsta by. På dess mark låg ett torp med namnet Alelund. Detta hus finns ännu kvar 2022.

Alelund har med tiden fått namnet Stora Alelund då det har funnits ett Lilla Alelund vid Bärodlarvägen. På bilden ser man att senare avstyckningar har gjort att huset numera har blivit en sidobyggnad på en villatomt.

Byggnationen på den nya tomten började med att man byggde ett skolhus med en skolsal och lärarbostad och låg med långsidan mot Ekängsvägen. Skolan startade redan 1878 och dess första lärare var  Karl Johan Larsson.

Ett Skolkort från 1908 taget framför det första skolhuset. Man kan se att huset nu börjar se lite slitet ut.

Här kan man se eleverna framför sin skola 1912. Nu hade man reparerat huset.

Efter hand ansågs skolan för liten och man byggde då en ny skolbyggnad till höger om den gamla som stod klar 1919 och innehöll 2 skolsalar.

Den gamla skolbyggnaden kom då att bli lärarbostad för 2 lärare varför man byggde om övervåningen. Även entrén gjordes om och verandan försvann så att det blev 2 ytterdörrar.

Foto på första skolan i Näsby som stod klar 1878
Nya skolbyggnaden från 1919

Det är många av de äldre Ekängsborna som har gått i den här skolan.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Husen ägs idag av privatperson och används som privatbostad.

GPS koordinater enligt Google

558.452200, 15.644052

Lärare

1878-1917Karl Johan Larsson
1919-1949Fritz Hjalmar Hermansson
1920-1950Anna Elisabeth ”Lisa” Carlsson
1949-1950Sven Lennart Bäckman

Dokumentet upprättat av Sören Lindhe och publicerat av Birgitta Franzén 2022-06-09