Torpgruppen vill gratulera Roland Jendeberg på hans 80 års dag!

Roland är torpgruppens händige stolpuppsättare och har varit det sedan föreningen bildades. Han har alltid lösningar för att få stolpar att sitta i alla jordar och stenrösen.

I torpgruppen och med hjälp av andra händiga män har Roland satt upp mer än 50 skyltar i hela föreningens område.

Ibland får Roland ta hjälp av grabbar med stora släggan och tillsammans får de alltid skylten på plats.

Ibland får Roland instruktioner av andra var skylten ska sitta.

Med samverkan från andra reder man ut var skylten ska slås ner. Då hinner Roland få i sig lite kaffe under tiden.

Efter att skyltarna kommit på plats kan man väl få vara lite stolt över arbetet.

Skylten är resultatet av mycket forskningsarbete som Torpgruppen har tagit fram under lång tid.

Alla stannar upp en stund efter att skylten till slut är på plats och begrundar vad de har åstadkommit.

Räcker inte släggorna till kan man ta hjälp av ett spett.

Ibland blir det diskussion ute i naturen om var ett torp har legat.

Efter en lyckad skyltuppsättning behövs lite kaffe.

Roland har även ett stort intresse för gamla föremål och har länge velat ordna ett museum för dessa så till slut blev vi tvungna att skapa ett digitalt sådant åt honom på föreningens hemsida.

Skridskor