Information om vad som händer i föreningen

Årsmötet lockade ett 25 tal medlemmar, vilket får anses som bra, men kan ju klart bli ännu bättre.

Torpgruppen – arbetar vidare med skyltuppsättningar och enskilda efterforskningar.
Senast sattes det upp torpskyltar vid Roxtuna och Udden (Tuna), nu med QR koder så att vi med
våra telefoner kan lyssna på berättelsen om torpen. Klicka med kameran så kan man välja mellan
Hemsidan eller få berättelsen om torpet uppläst.

Fotogruppen – har gjort en nystart med Lena Söderlund Lindhe som sammankallande.
Fotogruppen ansvarar framöver för framtagandet av vår årskalender.
Anmäl er gärna till henne för Er medverkan i gruppen.