Äng

Husets placering

Äng var på 1772 års karta en ensamgård med beteckningen E. Den låg under Bjursby i Rystad socken.

Utdrag ur karta från 1772 Källa Lantmäteriet

Huset omnämns i husförhörslängderna från 1788 till 1835. Därefter försvinner det ur dokumenten och troligtvis rivs huset däromkring. Mellan 1835 och 1845 nämns ett tillhus varefter namnet Äng försvinner helt ur kyrkböckerna.

På kartor syns namnet så sent som 1982.

Husets ägare

1767 löd under Tuna översteboställe.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Idag syns inga spår av huset.

Boende i huset

TidsperiodNamnFöddDöd
1788-99Bonden Anders Samuelsson1739 i Ö Harg1799
1788-1804hustrun Kerstin Nilsdotter1851 i Vårdsberg1804
1812-16Rusthållare Måns Jacobsson1745 i Törnevalla
1812-16hustrun Lena Nilsdotter1776 i Rystad
1816-35Bonden Samuel Andersson1789 i Rystad
1816-35hustrun Anna Bengtsdotter1786 i Vånga

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2024-04-10 Källor kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet