Bjursby

På den här kartan från 1767 finns inte marken som ligger närmast Roxen med. Den tillhörde då Idingstad.

Utdrag ur karta från 1767. Källa Riksarkivet.

Till Bjursby hör följande hus:

Soldattorp
Soldattorp 115