Nybygget under Bjursby

Husets placering

Huset har inte gått att placera då namnet inte finns på några kartor. Det omnämns bara i husförhörslängder mellan 1821-1867.

Möjligtvis kan det röra sig om den backstuga som låg mitt emot kvarnbostaden.

Utdrag ur karta från 1868 Källa Lantmäteriet

Husets ägare

okänt

Hyresgäster

1821-35

Änkan Brita Andersotter, f. 1763 i Rystad.

1826-67

Arbetaren Peter Månsson, f. 1797 i Rystad, d. 1867 och hans hustru Anna Lotta Dahlgren, f. 1801 i Vårdsberg, d. 1867.

Dottern Maja Lena, f. 1834 i Rystad flyttade från torpet 1867 som dess sista hyresgäst.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-08-09. Källor kyrkböcker Rystad socken samt Lantmäteriet