Bjursby kvarn

Kvarnens placering

Bjursby kvarn låg intill Sviestadån vid Bjursby byläge i Rystad socken.

Kvarnen finns inte med på kartan från 1767 men syns på en annan från 1855. Bilden ovan är bostadshuset till kvarnen från Google 2019.

Utdrag ur karta från 1868

Den finns dock inte på en karta från 1767 och dess mark tillhörde då Tegneby by.

Del av karta från 1948

På denna karta ser man att det fanns en damm framför kvarnen och att dess mark låg på Västra sidan om ån.

Kvarnen

Foto från Sveriges bebyggelse 1950

Husets skick vid dokumentets upprättande

Kvarnen är riven. Bostadshuset finns kvar se bild överst på sidan.

Mjölnare

PeriodNamnFöddDöd
1772Hindric Strömerstedt1738 i Landeryd
1812Anders Holm1779
hustrun Stina Andersdotter1779
1817-1835Nils Hällström1779 i Mogata1835
hustrun Maja Andersdotter1767 i Tuna Södermanland1835
1835-1847Carl Gustaf Hellström1804 i Gistad1847
1835-1851hustrun Stina Johansdotter1810 i Vårdnäs
1847-1851Anders Abrahamsson1821 i Rystad
gift med änkan Stina (se ovan)
1851-1852Johan Peter Grip1816 i Vårdnäs
hustrun Inga Maria Johansdotter1815 i Skönberga
1852-1860Livgren. corpral Lars Lind1815 i Ö. Harg
hustrun Maja Stina Nilsdotter1813 i Ö. Harg
1860Avsk. Livgr. Carl Johan Hjelm1811 i Rappestad
hustrun Brita Stina Larsdotter1805 i Vist
1880-1887Johan Avitan Josefsson1853 i Gärdserum
hustrun Emeli Charlotta Olofsdotter1857 i Hannäs

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-03-16 Källor kyrkböcker Ö. Harg och Rystad socknar och Lantmäteriet