Stora Frälsenäs under Gärstad Frälsegård

Husets placering

Huset låg på Gärstad Frälsegårds utmark som idag bildar en del av det bortre Ekängen. Förekommer första gången i en husförhörslängd 1788.

De första åren hette det bara Frälsenäs då Lilla Frälsenäs ännu inte fanns.

Utdrag ur karta från 1868

1924 styckade man av en tomt som kom att kallas Gärstad Frälsegård 5:3 där Stora Frälsenäs låg på. Efter detta har man styckat av flera tomter från denna fastighet.

Satellitbild från 2018

Husets historia

Huset hette från början endast Frälsenäs och det var först när Lilla Frälsenäs byggdes som namnet ändrades till Stora Frälsenäs. Huset fanns kvar tills för några år sedan då det revs och ersattes av nya villor.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Inga spår syns idag av huset.

Ägare

?- 1923

Gärstad Frälsegård.

1923-33    

Robert Berggren, Östra harg. Tomten avstyckas och får beteckningen Gärstad 5:3.

1933-42

Gustav Emil Berggren.

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDöd
1788-1809Olof Carlsson1742 i V Kloster
hustru Kerstin Gustafsson1741 i V Kloster1790
2:a hustrun Stina Larsdotter1763 i Näsby1794
3:e hustrun Brita Johansdotter1766 i Närke
1809-42Torparen Lars Jonsson1774 i Askersund1842
hustru Lena Persdotter1776 i Källstad
1842-46Troligen obebott
1746-60Carl-Fredrik Carlberg1804 i Linköping1860
1745-1880hustru Maja Cajsa Larsdotter1805 i Rystad
1876-77Torparen Anders Peter Holm1834 i Gistad
hustru Lovisa Wall1837 i Källstad
1877-92Torparen Erik Magnus Eriksson1826 i Ulrika
hustru Anna Charlotta Johansdotter1839 i Ulrika
1892-1915Johan Fredrik Nilsson1839 i Askeby
hustru Anna sofia Nilsdotter1839 i Askeby1907
1915-20David Sjöberg1889 i Mönsterås
hustru Alfrida Taberman1880 Rystad

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-07-14 Källor kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet.