Gärstad by

Byns placering

Gärstad by låg söder om Bärstad by. Båda dessa låg på Västra sidan om Ekängsvägen där vägen till Rystad kyrka börjar. Före 1782 bildade området en egen socken med namnet Näsby. På en karta över socknen kan man se byarna Bärsta och Girista som var den tidens stavning.

Karta från boken Näsby socken av Hans Hederström, 1755.

I Hedereströms beskrivning kallas Gärstad för by och bestod av 5 gårdar.[1]


Utdrag ur karta från 1767

Ovanstående karta gjordes i samband med Storskiftet i byn 1766 och alla 5 gårdarna ligger samlade i byn med beteckningen A-E.
Tomterna ligger på båda sidor om bygatan. Byn tillhörde vid detta tillfälle fortfarande Näsby socken.
A = Prästgården för Näsby socken
B = Frälseutjord under Distorp
C = Frälsehemman
D = Kronohemman. (Mellangården)
E = Kronohemman. (Östergården)

Det äldsta belägg för namnet Gärstad finns i ett bytesbrev daterat 1341.[2]

Det är Peter Rangvaldsson som bortbytte sina gods i Järstad (nu Rystads socken, Åkerbo härad) i Östergötland.


Gärstad by består av följande gårdar och torp:

Gärstad Mellangård

Gärstad Östergård

Gärstad Västergård

Gärstad Norrgård

1 Näsby socken i Östergötland beskriven år 1755. Hans Hederström

2 SDHK:4736