Sjöstugan

Utdrag ur karta från 1929

Husets placering
Huset låg i Ekängens bortre del där nu Gurkvägen 6 ligger.

Husets ägare
1910-15
Karl August Åberg.

1915-42
Karl Fredriksson

Husets skick vid dokumentets upprättande
Huset finns på satellitfoton från 2002 men idag finns inga spår kvar av det.

Torpskylt – status
Ingen skylt finns uppsatt.

Koordinater

Hyresgäster
1910-15
Karl August Åberg, f. 1845 i Linköping och hans hustru Amanda Lovisa Taberman, 1845 i Rystad, d.1910.

1915-42
Karl Fredriksson, f. 1868 och hans hustru Helga Sofia Åberg, f. 1874 i Rystad.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-11 Källor kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet