Gärstad Prästgård

Gården låg ursprungligen inne i byn med beteckningen A.

Utdrag ur karta från 1767

Efter Laga skifte 1866 flyttades den ut och fick sitt husläge där Lecas fabrik nu ligger.
Efter en tid byttes beteckningarna ut mot siffror och Gärstad Prästgård fick benämningen 6:1.

Utdrag ur karta från 1865 Källa Landsarkivet
Utdrag ur karta från 1948

När Leca byggdes så försvann den gamla gården som nu kallades Bostället.

Präster / Hyresgäster

ÅrPräst i Näsby
1755Hans Hederström
1766Anders Johan Hult
1866P J Hertzman

P J Hertzman flyttade ut husen till nya tomten ner emot Mörtlösa by.

Under Gärstad Prästgård låg :

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-03-29.