Torpet Tufvenäs

Husets placering
Huset omnämns första gången i kyrkböckerna 1788 och sista gången 1816. Namnet syns dock inte på några kartor så dess exakta plats har inte gått att fastställa.

Husets ägare
Torpet ägdes av Gärstad Prästgård.

Husets skick vid dokumentets upprättande
Idag finns inga spår kvar av huset.

Hyresgäster
Det har bara gått att spåra några hyresgäster då namnet på huset inte finns omnämnd på så många ställen i kyrkböckerna.

1788- 1815 Lars Persson, f. 1727 i Askeby, d.1800, och hustrun Catharina Isacsdotter, f.1742

1801-1816 Nils Abrahamsson, f.1772 i Flistad och Maria Eriksdotter, 1780.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-12 Källa kyrkböcker Rystad socken