Torpet Saltorpet

Husets placering
Huset finns bara omskrivet i kyrkböckerna mellan 1788 och 1833. Sedan försvinner alla spår.

Hittar ej var det låg.

Starka kandidater är Okänt torp 2 eller 3. Se torpet Hagmotet.

Husets ägare
Torpet ägdes av Gärstad Prästgård.

Husets skick vid dokumentets upprättande
Idag finns inga spår kvar av huset.

Koordinater

Hyresgäster
Det har bara gått att spåra några hyresgäster då namnet på huset inte finns omnämnd på så många ställen i kyrkböckerna.

1788-1801
Abraham Svensson, f.1724 i Rystad, d.1801 och hustrun Brita Andersdotter, f.1733 i Kärna, d.1825.

1801-1825
Änkan Brita Andersdotter och dottern Anna Abrahamsdotter, f.1766l, d.1829.

1825-1829
Anna Abrahamsdotter.

1830-1833
Änkan Johanna Törner, f. 1790 i Östra Harg och 5 barn. Flyttade sedan till Åttingen.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-11 Källa kyrkböcker Rystad socken