Sjösätter

Husets placering
Huset som tillhörde Gärstad Prästgård låg i den del som idag kallas Östernäs i Ekängens bortre del mot Tuna skogen.

På den här kartan från 1766 ser man bara ett hus som har identifierats som Sjötorpet.

Utdrag ur karta från 1766. Källa Riksarkivet.

På en karta från 1868 är benämningen utsatt.

Utdrag ur karta från 1868. Källa Riksarkivet.

På en karta från 1929 syns inget hus förutom Sidus och Sjötorpet. Dess läge var där nu Gurkvägen 21 ligger. Huset har byggts efter 1769 och rivits före 1929. Namnet var troligtvis först Sjöberga fram till 1860 och därefter Sjösätter.

Husets ägare
Torpet ägdes av Gärstad Prästgård.

Husets skick vid dokumentets upprättande
Idag finns inga spår kvar av huset.

Torpskylt – status
Ingen skylt finns uppsatt.

Koordinater
58.444422, 15.639247 (Google)

Hyresgäster
Namnet Sjösätter omnämns inte i kyrkböckerna. Troligtvis hette huset tidgare Sjöberga som finns omnämnd i kyrkböckerna fram till 1860 men ej på någon karta.

1819-45
Peter Persson Öfverstedt, född 1788 i Slaka, död 1845, och hustrun Stina Cajsa Larsdotter, född 1787 i Slaka.
1845-52
Änkan Stina Cajsa Larsdotter, född 1787 i Slaka.
1852-60
Huset verkar stå oanvänt. Därefter försvinner det ur kyrkböckerna.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-11 Källor kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet