Sjötorpet

Ovanstående foto är hämtat ur boken ”Ekängen en bygd i förvandling”. Personerna är okända.

Huset låg på Gärstad Prästgårds utmark som på nedanstående karta från 1766 har beteckningen A. Platsen är Ekängens Nordvästra punkt. Detta är det äldsta beviset för husets existens.

Utdrag ur karta från 1766. Källa Riksarkivet.

A = Prästgården
B = Frälseutjord till Distorp
C = Frälsegården
D = Kronohemman ½ till Tuna
E = Kronohemman till Tuna

Utdrag ur karta från 1868. Källa Riksarkivet.

Gärstads utmark låg längst nordväst i Ekängen gränsandes mot Tunas skogsmark Tvärskogen. På en karta från 1868 syns flera hus på platsen varav en har benämningen Sjötorpet.

Husets ägare
Torpet ägdes av Gärstad Prästgård fram till 1929.

Husets skick vid dokumentets upprättande
Huset brann och revs men ett nytt hus har byggts på dess plats.

Torpskylt – status
Ingen skylt finns uppsatt.

Koordinater
58.444422, 15.639247 (Google)

Hyresgäster
1774-79
Torparen Anders Andersson, 1743 i Näsby, d. 1791, och hans hustru Stina Pehrsdotter, d. 1779-03-031 De hade dottern Anna Christina f. 1774-01-16. Hon flyttade till Bossgård 1810.

1779-91
Då hustrun dött gifte Anders om sig med Lena Nilsdotter, f. 1757 i Törnevalla. De fick barnen: Anders Jacob f. 1782-10-14. Lena f. 1787-04-01. Hon flyttade 1803 till Carlsborg Tuna ägor. Inhyses bodde även Petter Nyström och hans svärmoder Catharina Jonsdotter född 1720 och hennes dotter Maja Håkansdotter född 29/10 1761 i Näsby.

1791-1805
Efter att att Anders dött 1791 gifte Lena om sig 1792 med Jöns Nilsson som var född 12/8 1755 i Vårdsberg. Han flyttade in i torpet och de fick dottern Stina född 22/9 1795. Lena avled 1805-05-02.

1806-1836
Jöns gifte då om sig 1806 med sin piga Anna-Greta Gustafsdotter född 1765 i Lerbäck. 1836 avlider Jöns Nilsson av bröstfeber.

1836-46
Anna Greta Gustafsdotter bor kvar men avled 1846.
1837 kom torparen Petter Överstedt från Idingstad till Sjötorpet. Han var född 22/12 1812 i Askeby.
1840 flyttade han till Linköping.
1842 flyttade torparen Anders Jonsson till Sjötorpet. Han var född 31/1 1807 i Ljung och var gift med Johanna Persdotter född 26/6 1815 i Linköping. De fick en son i torpet, Carl August född 29/1 1844. Familjen flyttade 1845 till Östra Harg. 1845 kom torparen Carl Magnus Westerholm med familj från Bärstad. Han var född 4/4 1815 i Rystad. Hustrun Maja Stina Andersdotter var född 24/12 1818 i Nykil. De hade en son, Anders Petter, född 16/12 1841 i Rystad. De flyttade igen samma år till Sidus som låg intill.

1846-48 1846 kom Johannes Jonsson, född 14/3 1799 i Ekeby. Han var gift med Anna Stina Nilsdotter född 23/3 1788 i Slaka. Med sig hade de även dottern Anna Carolina som var född i Nykil 17/9 1829. Familjen flyttade 1848 till Tuna ägor.

1848-50 1848 kom Carl Johansson, f. 1804 i Styra, och hustrun Brita Johansdotter, f. 1782. De flyttade igen 1850.

1851-55
1851 flyttade Jacob Carlsson, f. 1812 i V.Eneby, och hustrun Catharina Lovisa Svahn, f. 1807 i SödraVi, samt deras 6 barn in. 1855 flyttade de därifrån.

1855-65
1855 kom torparen Anders Gustaf Boxbom med familj från Sidus där de bott sedan 1849. Anders var född 4/5 1824 och hustrun Stina Cajsa Persdotter var född 17/4 1825 i Svinstad. De hade barnen Carolina född 31/1 1849, Nils Petter född 1/10 1851, Mathilda född 26/3 1854, Carl Johan född 7/9 1856 och Johanna född 8/6 1859, alla födda i Rystad. Carolina flyttade 1865 till Sveden. 21/7 1863 avled sonen Carl Johan. 1865 flyttade familjen över till Sidus som låg bredvid. I ett tillhus bodde Anders Jönsson med familj. De kom 1858 från Måsarp. Anders var född 10/3 1806 och gift med Anna Stina Andersdotter född 1/10 1788 i Törnevalla. Hustrun hade tidigare tre barn Lena Sophia Isaksdotter född 27/7 1827, oä sonen Johan August född 11/7 1850 och oä dottern Sofia Albertina född 29/4 1855 alla barnen födda i Rystad. Anders Jönsson avled 6/1 1859. Anna Stina och barnen flyttade 1859 till Lissabon.

1865-1907
1865 kom Samuel Rising, f. 1822 i Vist, hit med hustrun Anna Lisa Jonsdotter, f.1825 i Skeda, och 3 barn. 1886 dog Samuel men hustrun fortsatte att bo i huset fram till 1907.

1907-33 Den här perioden tycks ingen ha bott i huset.

1933-41 1833 flyttade änkan Sofia Karlsson in i huset efter att tidigare ha bott i Sidus.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-11 Källor kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet