Torpet Hagmotet

Husets placering
Hittar ej med säkerhet dess exakta position. Starka kandidater är Okänt torp 2 eller 3.
omnämns 1788-1815. Hfl AI:1 sid 256, hfl AI:3 sid 286

Utdrag ur karta från 1770

Det okända torpet låg till höger om det så kallade Svintorget och nedanför det förra soldattorpet Gärstadlund.

Husets ägare
Torpet ägdes av Gärstad Prästgård.

Husets skick vid dokumentets upprättande
Idag finns inga spår kvar av huset.

Hyresgäster
Det har bara gått att spåra några hyresgäster då namnet på huset inte finns omnämnd på så många ställen i kyrkböckerna.

1788-1815
Olof Olofsson, f. 1742 i Hällestad och hans hustru Kerstin Isacsdotter, f.1745 i Hällestad, d.1800. Efter första hustruns död gifte han om sig med Greta Nilsdotter, d.1809. Efter hennes död gifte han om sig igen med Cajsa Ericsdotter, f. 1756 i Tjärstad. Hon flyttade ut året efter mannens död.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-12 Källor: kyrkböcker Rystad socken samt Lantmäteriet