Torpet Blåsvädret

Husets placering
Hittar ej var det låg men en trolig kandidat är det okända torpet Nr 1 som låg nära Prästgårdens byggningsplats. Platsen kan vara mycket blåsig då det inte finns mycket naturliga vindhinder mot Roxen.

På en karta från 1728 framträder detta hus för första gången men utan något namn. Det har således byggts före 1728 men syns även på en karta från 1866.

Utdrag ur karta från 1766 Källa Lantmäteriet

Husets ägare
Torpet ägdes av Gärstad Prästgård.

Husets skick vid dokumentets upprättande
Idag finns inga spår kvar av huset.

Torpskylt – status
Ingen skylt finns uppsatt.

Koordinater
58.444422, 15.639247 (Google)

Hyresgäster
Det har bara gått att spåra några hyresgäster då namnet på huset inte finns omnämnd på så många ställen i kyrkböckerna.

1788-93
bodde Lars Andersson i huset. Han var född 1718.

1794-1802
Eric Apelskog, f.1744.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 20210407 Källor kyrkböcker Rystad socken samt Lantmäteriet