Okänt torp 1003

Husets placering
Huset låg på Gärstad Prästgårds mark där nu Drabo ligger.

Utdrag ur karta från 1766. Källa Riksarkivet.

På en karta som gjordes i samband med Laga skifte 1866 kan man inte se huset. Den blå markeringen visar Okänt torp 2.

Utdrag ur karta från 1866. Källa Riksarkivet.

Idag syns bara en stenhög ute i åkern där torpet en gång låg.

Satellitbild 2020.

Husets historia
Syns första gången 1766 på en karta.

På en karta från 1868 är alla hus borta. Det kanske beror på att efter Laga skiftet 1866 ändrades ägandet av jorden och den nya ägaren kanske inte ville ha kvar husen.

Husets ägare
Torpet ägdes av Gärstad Prästgård.

Husets skick vid dokumentets upprättande
Det finns inga spår kvar.

Torpskylt – status
Ingen skylt finns uppsatt.

Hyresgäster
Inga uppgifter om hyresgäster har hitills gått att få fram då husets namn inte kunnat fastställas

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-12