Okänt torp 1001 under Gärstad prästgård

Husets placering

Huset låg på Gärstad Prästgårds mark nära byggningsplatsen i byn.

Utdrag ur karta från 1766 Källa Riksarkivet
Utdrag ur karta från 1827 Källa Lantmäteriet.
Utdrag ur karta från 1868 Källa Lantmäteriet

Husets historia

Syns första gången 1766 och sista gången 1868 men saknar namn och kan därför inte kopplas till uppgifter i kyrkböckerna.

Husets ägare
Torpet ägdes av Gärstad Prästgård.

Husets skick vid dokumentets upprättande
Idag finns inga spår kvar av huset.

Torpskylt – status
Ingen skylt finns uppsatt.

Hyresgäster
Inga uppgifter om hyresgäster har hitills gått att få fram.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-12 uppdaterat 2023-01-29.