Okänt torp 1

Husets placering
Syns första gången 1766 och sista gången 1868 men saknar namn och kan därför inte kopplas till uppgifter i kyrkböckerna.
Huset låg på Gärstad Prästgårds mark nära byggningsplatsen i byn.

Utdrag ur karta från 1766 Källa Riksarkivet
Utdrag ut karta från 1868 Källa Riksarkivet
Foto från platsen där torpet låg. 2020.

Husets ägare
Torpet ägdes av Gärstad Prästgård.

Husets skick vid dokumentets upprättande
Idag finns inga spår kvar av huset.

Torpskylt – status
Ingen skylt finns uppsatt.

Hyresgäster
Inga uppgifter om hyresgäster har hitills gått att få fram.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-12.