Okänt torp 1002

Husets placering
Huset låg på Gärstad Prästgårds mark där nu Drabo ligger.

På en karta som gjordes i samband med Laga skifte 1866 kan man se att det finns ett hus kvar.

Utdrag ur karta från 1866. Källa Riksarkivet.

Idag syns bara en stenhög ute i åkern där torpet en gång låg.

Foto från platsen där torpet låg. 2020.

Husets historia
Syns första gången 1766 men finns ännu kvar 1868 men saknar namn och kan därför inte kopplas till uppgifter i kyrkböckerna.

Husets ägare
Torpet ägdes av Gärstad Prästgård.

Husets skick vid dokumentets upprättande
Det finns inga spår mer än ett stenröse ute i en åker.

Torpskylt – status
Ingen skylt finns uppsatt.

Koordinater

Hyresgäster
Inga uppgifter om hyresgäster har hittills gått att få fram.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-12