Torpet Bärget

Husets placering
Huset låg Väster om Byplatsen. På en karta för Bärstad by finns den markerad utanför bymarken. Det var redan byggt när kartan från 1728 gjordes. På en karta från Laga skiftet 1866 har huset redan tagits bort.

Utdrag ur karta fårn 1728 Källa Riksarkivet

Vid Laga skifte som genomfördes 1866 i byn fanns inte torpet kvar.

Utdrag ur karta från Laga skifte som genomfördes 1866. Källa Riksarkivet.

Namnet på torpet ändrades med tiden och kom att kallas Gerstadberg och Gärdsberget.

Husets ägare
Torpet ägdes av Gärstad Prästgård.

Husets skick vid dokumentets upprättande
Idag finns inga spår kvar av huset.

Torpskylt – status
Ingen skylt finns uppsatt.

Koordinater
58.444422, 15.639247 (Google)

Hyresgäster
Det har bara gått att spåra några hyresgäster då namnet på huset inte finns omnämnd på så många ställen i kyrkböckerna.

1772-78
bodde Torparen Samuel Pehrsson och hans hustru Greta Olofsdotter där.
De hade döttrarna Elisabeth d. 1772 och Anna Maja f. 1778.

1779-85
Wålander och hans hustru Greta Olofsdotter.
De hade en son Magnus, f. 1774.

1786-89
Hans Rothbuhr, f. 1747 i Rogslösa, och hustrun Maria Jandotter, f.1743 i Godegård, d. 1749.
Hans hade varit soldat.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 20210330 Källor kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet