Fiskarhemmet

Husets placering

Huset låg i Gärstads utmark, numera Ekängen.

Utdrag ur karta från 1868

Husets historia

Omtalas första gången 1812 och sista gången 1868.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Idag finns inga spår kvar av huset.  

Husets ägare

1812-68                                         Gärstad Östergård

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDöd
1812-31Anders Hansson1782 i Rystad1831
1812-67hustru Anna Britta Nilsdotter1781 i Ljung
1836-62Hans Andersson1816 i Rystad
hustru Maria Christina Jönsdotter1808 i Ljung
1862-68Carl August Hansson (son till ovanstående)1836 i Rystad
hustru Anna Charlotta Adonis1840 i St Lars

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-07-15 Källor: Kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet