Lundsbo

Husets placering

Huset låg på Gärstads Östergårds utmark norr om Näsbys utmark i det som idag kallas Ekängen. Den syns första gången på en häradsekonomisk karta från 1868. Första gången det omnämns är i en husförhörslängd från 1860.

Namnet kommer säkerligen från en av dess första hyresgäster som hette Lund i efternamn.

Utdrag ur karta från 1868

Där huset en gång låg har det nu byggts ett nytt hus.

Husets ägare

Okänt.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset revs 2018 och har ersatts med ett nytt hus.

Torpskylt – status

Ingen skylt finns uppsatt.

GPS Koordinater enligt Google

58.47316, 15.63147

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDödAnmärkning
1860-62Magnus Samuelsson1805 i Rystad
hustru Anna Hagbom1813 i Ö Husby
1863-66Carl Johan Lund1821 i Svinstad (Bankekind)1866avsk livgrendjär
1863-77hustru Anna Sofia Carlsdotter1820 i Rystad1877
1876-81Karl Lund1841 i Rystadson till ovanstående
hustru Johanna C Andersdotter1850 i Rystad
1881-94torpare Per August Karlsson1830 i Rystad1894
1881-1912hustru Johanna Appelskog1829 i Rystad
1915-22torpare Johan Fredrik Nilsson1839 i Askeby1922

Därefter verkar det stå tomt eller kanske har det varit uthyrt till sommargäster.

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-01-13

Källor Lantmäteriet och kyrkböcker Rystad socken.