Caféträff: Jordbrukets utveckling

Datum: 16 oktober, 2022
Tid: 15:00
Plats: Åkerbogården, Gällstadsvägen 14, Linghem

Bo Wigren berättar om jordbrukets utveckling under de senaste 100 åren.

Ta med er eget fika och lyssna på en spännande utveckling inom jordbruket.

Välkomna till Åkerbogården!