Föreläsning om Tuna kungsgård

Datum: 19 oktober, 2023
Tid: 18:30
Plats: Linghems Församlingsgård, Svaltingvägen 1, Linghem

Rystad Östra Harg Hembygdsförening inbjuder egna och närliggande hembygdsföreningars medlemmar och övriga intresserade till ett föredrag den 19/10 kl 18.30 I Linghems Församlingsgård.

Det är Kulturarvsspecialist Anders Glassel, från Statens Fastighetsverk i Stockholm, som gästar oss och berättar om kungsgårdarnas historia, med exempel på Tuna Kungsgård, i Rystad socken.

Anders Glassels överskrift på föredraget är ”Tuna, en av Statens Fastighetsverks kungsgårdar – Allmän historik om kungsgårdar med fördjupning om Tuna kungsgård”

Avgiften är 50 kr och då ingår kaffe och kaka och kan betalas med kontanter eller Swish.

Frågor besvaras av ordf. Bo Wigren, Tfn 070-357 55 64, mail rystadostraharg@gmail.com

Välkomna hälsar styrelsen