Inbjudan till Skogsutflykt i Ulrika lördag 31 augusti

Datum: 31 augusti, 2024
Tid: 09:30 - 15:00
Plats: Skullebo Skogsvårdsgård, Källarstugan 1, Ulrika

Östergötlands Hembygdsförbund har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ordnat fram en kostnadsfri, lärorik utflykt till skogen. Hur skogen brukas, påverkar dess värden för friluftsliv och rekreation, kulturmiljövärden, produktion av material för slöjd och byggnadsvård och annat som sammantaget berör de flesta av oss.

Sedan används trädens olika delar till mycket annat i vårt samhälle – något som vi också berör under dagen. Just nu pågår en ganska polariserad debatt om skogsbruk. Under dagen får vi lära oss mer om olika sätt att bedriva skogsbruk och titta på resultatet. Vi pratar om hur man upptäcker kulturlämningar. Hur sköter man dem? Inventeringar kring torp, där man hittar vattenkälla, åkerlapp, kolbottnar, svallbjörkar som ska bli skaftämnen, vad blir bra virke till fönstertillverkning etc.

Skogsstyrelsens försöksgård Skullebo i Ulrika är platsen och Skogsstyrelsen arrangerar.
Även representanter från Södra skogsägarna deltar under dagen.

Gruppstorlek: Max 20 personer. Dagen är avgiftsfri! Vi börjar inne med teoripass och är sedan
utomhus resten av dagen.

Program
9:30-10:00 Samling med fika i huset.
10:00-11:00 Teori inne – Vad är Hyggesfritt skogsbruk. Lite skogliga grundtermer och reflektion mot naturskog.
11:00-12:30 Hyggesfritt i praktiken – vi tittar på de demoytor som finns på Skullebo.
12:30-12:45 Torpet Svensbo.
12:45-13:30 Lunch utomhus vid Svensbo – Egen medhavd lunch.
13:30-14:50 Vi tittar på torplämningsmiljö och kolbottnar.
14:50-15:00 Sammanfattning och avslut.

Anmäl er via denna länk senast söndag 19 augusti.
Kontakt vid frågor: Ola Bixo, SF Vuxenskolan. Tel: 0708–290808, e-post: ola.bixo@sv.se

Välkomna till en lärorik och spännande dag i det fria!
Studieförbundet Vuxenskolan & Östergötlands Hembygdsförbund