Medlemsinformation

Under sommaren har vi haft några aktiviteter och det är alltid kul att det är uppskattat bland er medlemmar.

Nu är vi enligt kalendern förbi den riktiga sommaren även om temperaturen just nu
påminner mycket om sommar.

Kyrkogårdsvandringen den 8/7 i Östra Harg blev lyckad med ett drygt tiotal
deltagare. Vandringen leddes föredömligt av Berit Jendeberg och Birgitta Franzén.
Även Ida Nordh kyrkogårdshandläggare i Åkerbo församling deltog, och kunde bidra
med sin bild av arbetet på kyrkogårdarna.

Söndagen den 6 augusti med caféträff vid Arken i Rystad höll på att bli en blöt
tillställning, regnet öste ner, men det hela räddades av att vi fick vara på skullen i
Bossgård, som var torr och gästvänlig. Närmare 20 personer anslöt till en trevlig
gemenskap. Stort Tack till Lena och Rolf Andersson som bjöd på kaffebordet.

Den 12 augusti, Ekängsdagen, hade Lena och Sören Lindhe information om
Hembygdsföreningen utanför sitt hus i Ekängen och delade ut karta med utsatta torp
där man med hjälp av QRkod kunde lyssna på beskrivningen av torpen.