Vill du som medlem vara med och hjälpa till?

Vi behöver vara flera medlemmar som deltar och hjälper till i våra aktiviteter,
kanske bara ett par timmar av dagen, för att tex byta av med att sälja kaffe och korv vid en aktivitet.

Även om detta inte är vår primära uppgift, ger det oss intäkter som i sin tur gör att vi
har råd med att ha andra arrangemang och samtidigt hålla nere medlemsavgiften.

Tex gav den försäljningen i våras intäkter motsvarande 30 nya medlemmar.

Om vi är flera som hjälps åt räcker det med ett par timmar. Hopps du vill hjälpa till!

Anmäl Dig till Bo Wigren 070 357 55 64 om du vill vara med och hjälpa till eller engagera dig mer i föreningen.